Cantab Electrical English

Gwasanaethau - Archwilio a Phrofi...

1Pat Profi

Dylai’r holl offer cludadwy cael eu profi bob blwyddyn oherwydd mae 25% o’r holl siociau trydanol a thanau yn digwydd gyda’r defnydd o offer cludadwy. Bydd ein hymweliad blynyddol yn profi pob offer cludadwy a tagio pob cyfarpar yn briodol i ddangos ei fod yn cydymffurfio. Mae’r prawf blynyddol hyn yn effeithlon a fforddiadwy.

Profi Golau Argyfwng, Profi a Gosod (Blynyddol)

Mae adeiladau sy’n agored i’r cyhoedd yn aml yn cynnwys llawer o logwr sy’n defnyddio’r neuaddau ac ati. Mae BS5266: 2011 yn datgan y gofynion a nodir ar gyfer allanfa ddiogel o adeilad yn ystod cyflwr argyfwng.

Bydd angen ar yr awdurdodau lleol bod y golau argyfwng yn cael ei horolygu a’r system yn cael ei wirio a’r canfyddiadau eu cofnodi mewn llyfr log yn rheolaidd.

Mae ein brawf blynyddol 6 misol y goleuadau argyfwng yn cynnwys y canlynol:

  1. Llyfr log sydd wedi’i gynllunio i fod yn teilwra ac unigol i’r system.
  2. Copi papur o’r holl brofion a chofnodion a gymerwyd.
  3. Taflen cyfarwyddyd ar pa gwiriadau reolaidd mae’r cleientau angen gyflawni.
  4. Arddangosiad o’r profion rheolaidd y mae angen i ddigwydd.
  5. Diagram o’r cynllun argyfwng os oes angen.

Prawf Cyfnodol ac Arolygu’r system drydanol gyfan

Dylai’r holl osodiadau trydanol cael eu profi o bryd i bryf er mwyn penderfynu bod y system bresennol yn ddiogel ac yn cydymffurfio. Trwy ddefnyddio Cantab Electrical Ltd ar gyfer eich profi ac arolygu, bydd gennych arbenigwr trydanol sy’n gallu rhoi cyngor trydanol proffesiynol, cymwys a diduedd.

Mae ein hardystiadau ac adroddiadau wedi’u cynllunio’n arbennig ar gyfer y rhai sy’n gyfrifol am gynnal a chadw’r adeilad fel y gallwn eu cynorthwyo i gael dealltwriaeth well o’r system drydanol.

Rydym yn gweithio at ddatblygu perthynas fel ein bod yn gallu gofalu am holl anghenion trydanol. Bydd y prawf ac arolygu yn cynnwys:

  1. Atodlen o ganlyniadau’r profion, gan gynnwys amserlenni bwrdd dosbarthu pob cylched.
  2. Rhestr o arolygiad. Mae hwn yn ddisgrifiad manwl o arsylwadau, mae’r eitemau i gyd yn cael eu codio fel y gallwch benderfynu ar y gwahaniaeth ar bob eitem a phwysigrwydd / angen unioni.
  3. Costau ar gyfer pob sylw fel y gallwch weld faint o waith sydd i’w wneud er mwyn gwirio’r mater ‘nad ydynt yn cydymffurfio’.

Ffoniwch nawr ar 01978 820026 i drefnu amcangyfrif rhad ac am ddim

Hafan | Amdanom Ni | Gwasanaethau | Achrediadau | Tystebau | Ffurflen Cysylltu

 

Rhanbarthau yr ydym yn ymdrin - Wrexham, Oswestry, Llangollen, Cheshire, Shropshire, North Wales, North West England
© 2018 Cantab Electrical Ltd. All rights reserved. Rhosymadoc, Ruabon, Wrexham, LL14 6LP
Terms & Conditions | Privacy Policy | Site Map | Site by Notcon